Typowe prace
 • Przygotowanie inwestycji:
  - wystąpienia i uzgodnienia w Zakładach    Energetycznych
  - opracowanie dokumentacji projektowej
  - opracowanie kosztorysów inwestycyjnych

  Realizacja inwestycji:
  - wykonywanie wszelkiego rodzaju prac    elektrycznych
  - nadzory inwestorskie

 • Pomiary i analizy:

  - pomiary ochronne instalacji elektrycznej
     w sieciach do 1kV systemach TN, TT, IT
  - analizy techniczne:
  - opracowanie bilansów mocy i dostosowanie umów    z dostawcami energii
  - dobór urządzeń zasilania awaryjnego - agregaty    prądotwórcze, UPS-y
  - przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych

 • Obsługa elektroenergetyczna obiektów

  - całodobowy nadzór nad pracą systemu    energetycznego obiektu;
  - prowadzenie książki obiektu
  - prowadzenie dokumentacji obiektowej CAD
  - okresowe badania i przeglądy systemu    energetycznego


OD 15 MARCA NOWA USŁUGA!!!
Pomiary termowizyjne z użyciem kamery KT-150 firmy SONEL

WYNAJEM: AGREGAT PRADOTWORCZY
TRÓJFAZOWY 10kVA/8kW WYCISZONY

Pomiary i analizy

 • Wykonujemy pomiary ochronne i analizy techniczne wszelkich parametrów instalacji elektrycznych wraz z przeglądem instalacji

Inwestycje

 • Fachowo przygotujemy (pozwolenia, kosztorysy, dokumentacja techniczna) i przeprowadzimy zlecone nam inwestycje elektryczne

Obsługa obiektów

 • Oferujemy całodobowy nadzór nad pracą systemu energetycznego obiektu wraz z prowadzeniem wszelkiej dokumentacji obiektowej.

Free DHTML scripts provided by
Dynamic Drive