Typowe prace
 • Przygotowanie inwestycji:
  - wystąpienia i uzgodnienia w Zakładach    Energetycznych
  - opracowanie dokumentacji projektowej
  - opracowanie kosztorysów inwestycyjnych

  Realizacja inwestycji:
  - wykonywanie wszelkiego rodzaju prac    elektrycznych
  - nadzory inwestorskie

 • Pomiary i analizy:

  - pomiary ochronne instalacji elektrycznej
     w sieciach do 1kV systemach TN, TT, IT
  - analizy techniczne:
  - opracowanie bilansów mocy i dostosowanie umów    z dostawcami energii
  - dobór urządzeń zasilania awaryjnego - agregaty    prądotwórcze, UPS-y
  - przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych

 • Obsługa elektroenergetyczna obiektów

  - całodobowy nadzór nad pracą systemu    energetycznego obiektu;
  - prowadzenie książki obiektu
  - prowadzenie dokumentacji obiektowej CAD
  - okresowe badania i przeglądy systemu    energetycznego


OD 15 MARCA NOWA USŁUGA!!!
Pomiary termowizyjne z użyciem kamery KT-150 firmy SONEL

WYNAJEM: AGREGAT PRADOTWORCZY
TRÓJFAZOWY 10kVA/8kW WYCISZONY

NOWA USŁUGA - Pomiary termowizyjne Kamera KT-150 firmy SONEL

 • obrazy termiczne rozdzielnic i urządzeń elektrycznych - wskazanie miejsc o podwyzszonych temperaturach,
 • obrazy termiczne strat ciepła obiektów budowlanych,
 • obrazy termiczne rurociągów i urządzeń cieplnych - wskazanie uszkodzeń izolacji rurociągów, wycieku mediów itp

Przygotowanie inwestycji

 • wystąpienia i uzgodnienia w Zakładach Energetycznych;
 • opracowanie dokumentacji projektowej
 • opracowanie kosztorysów inwestycyjnych

Realizacja inwestycji

 • wykonywanie wszelkiego rodzaju prac elektrycznych
 • nadzory inwestorskie

Pomiary i analizy

 • Pomiary ochronne instalacji elektrycznej w sieciach do 1kV systemach TN, TT, IT:
  • pomiary izolacji przewodów i kabli
  • pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • pomiary instalacji odgromowych i uziemień
  • pomiary pętli zwarcia
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych
 • Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego.
 • Analizy techniczne
  • pomiary ciągłe wszelkich parametrów instalacji elektrycznej: prądy, napięcia, moce czynne, bierne i pozorne, współczynnik mocy, zawartość harmonicznych
  • tworzenie charakterystyk obciążenia: dobowe, tygodniowe, miesięczne
  • próby i testy układów sterowania i automatyki elektroenergetycznej
 • Opracowanie bilansów mocy i dostosowanie umów z dostawcami energii
 • Dobór urządzeń zasilania awaryjnego - agregaty prądotwórcze, UPS-y
 • Przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych

Obsługa elektroenergetyczna obiektów

 • Całodobowy nadzór nad pracą systemu energetycznego obiektu
 • Tworzenie haromonogramów przeglądów z uwzględnieniem aktualnych przepisów
 • Prowadzenie książki obiektu
 • Tworzenie i uaktualnianie dokumentacji obiektowej CAD
 • Wykonywanie wymaganych przepisami okresowych badań i przeglądów systemy energetycznego

Zarządzanie nieruchomościami

Firma Elemars oprócz działalności elektrycznej, elektroenergetycznej oraz outsourcingu usług technicznych zajmuje się również profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi. Zajmujemy się wszystkimi aspektami odpowiedzialnego zarządzania - począwszy od uwarunkowań organizacyjnych, technicznych po kwestie finansowe i prawne. Do naszych obowiązków należy

 • procedury organizacyjne przy pozyskaniu NIP, REGON
 • kontakt z Urzędem skarbowym oraz ZUS w celu odpowiedniej sprawozdawczości
 • prowadzeniu rachunku bankowego
 • kompleksowego ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych
 • przejęcie dokumentacji od developera lub zarządcy nieruchomości
 • kontakty oraz przygotowanie dokumentów dla kancelarii notarialnych przy podpisywaniu aktów notarialnych
 • zawieraniu w imieniu Wspólnoty umów na dostawę mediów: energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej
 • zawieraniu w imieniu Wspólnoty umów z podwykonawcami : dźwigi osobowe, firmy sprzątające, serwisy techniczne, domofony oraz inne umowy serwisowe instalacji bedących na wyposażeniu budynku
 • wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych
 • utrzymanie czystości w budynku oraz na zewnątrz budynku
 • zakładanie oraz utrzymanie terenu zielonego
 • naprawa oraz realizacja remontów przyjętych w planie gospodarczym
 • pomoc przy finansowaniu termomodernizacji
 • prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, technicznej, rozliczeń właścicieli lokali, indywidualnych rozliczeń mediów
 • wykonaywanie obowiązkowych przeglądów technicznych budynków ( rocznych oraz pięcioletnich) zgodnie z prawem budowlanym przez osoby o odpowiednich uprawnieniach
 • dokonywanie bieżącej analizy finansowej nieruchomości
 • windykacji należności
 • przygotowywaniu zebrań Wspólnoty, uchwał, planu gospodarczego
 • rozliczenie planu gospodarczego
 • bieżącej konserwacji i napraw budynku
 • szybkiego usuwania awarii i jej skutków
 • dbałości o estetykę budynku oraz jego otoczenia
 • obsługę nieruchomości dostosowaną do profilu budynku /m.in. 24-godzinna obsługa nieruchomości, ryczałtowa obsługa nieruchomości, odpowiedni czas reakcji w przypadku awarrii