Typowe prace
 • Przygotowanie inwestycji:
  - wystąpienia i uzgodnienia w Zakładach    Energetycznych
  - opracowanie dokumentacji projektowej
  - opracowanie kosztorysów inwestycyjnych

  Realizacja inwestycji:
  - wykonywanie wszelkiego rodzaju prac    elektrycznych
  - nadzory inwestorskie

 • Pomiary i analizy:

  - pomiary ochronne instalacji elektrycznej
     w sieciach do 1kV systemach TN, TT, IT
  - analizy techniczne:
  - opracowanie bilansów mocy i dostosowanie umów    z dostawcami energii
  - dobór urządzeń zasilania awaryjnego - agregaty    prądotwórcze, UPS-y
  - przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych

 • Obsługa elektroenergetyczna obiektów

  - całodobowy nadzór nad pracą systemu    energetycznego obiektu;
  - prowadzenie książki obiektu
  - prowadzenie dokumentacji obiektowej CAD
  - okresowe badania i przeglądy systemu    energetycznego


OD 15 MARCA NOWA USŁUGA!!!
Pomiary termowizyjne z użyciem kamery KT-150 firmy SONEL

WYNAJEM: AGREGAT PRADOTWORCZY
TRÓJFAZOWY 10kVA/8kW WYCISZONY

marzec 2014

Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie handlowym "Perełka " przy ul. Żelaznej 59a w Warszawie
C.D. Zmiana sposobu sterowania instalacji oświetleniowej na klatkach schodowych budynków przy ul. Sarmackiej 28b w Warszawie

luty 2014

Instalacji układu domofonowego w oparciu o urzšdzenia firmy FERMAX dla firmy PKP INTERCITY

styczeń 2014

Zmiana sposobu sterowania instalacji oświetleniowej w wózkowniach oraz klatkach schodowych budynków przy ul. Sarmackiej 28, 28a oraz 28b w Warszawie

grudzień 2013

Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego w obiekcie firmy EVO BUS w Wolicy

listopad 2013

Przegląd i pomiary instalacji oświetleniowej w obiekcie firmy EVO BUS w Wolicy
Montaż słupów z naświetlaczami LED na drodze wjazdowej na parking firmy EVO BUS w Wolicy

paŸdziernik 2013

Prace modernizacyjne instalacji oświetleniowej w garażu obiektu przy ul. Łabędziej w Piasecznie

wrzesień 2013

Prace nad systemem domofonowym oraz kontroli dostępu w budynkach przy ul. Żelaznej 59 oraz 59a w Warszawie

sierpień 2013

Rozpoczęcie montażu systemu kontroli dostępu w budynkach przy ul. Żelaznej 59 oraz 59a w oparciu o urzšdzenia firmy FERMAX.

lipiec 2013

Obsługa techniczna obiektu przy ul. Puławskiej 405 a.
Wykonanie pomiarów ochronnych w obiekcie przy ul. Gdańskiej 2/24 w Warszawie.
Rozpoczęcie montażu systemu domofonowego w budynkach przy ul. Żelaznej 59 oraz 59a w oparciu o urzšdzenia firmy FERMAX.

czerwiec 2013

Wykonanie przeglądu instalacji odgromowej w obiekcie firmy EVO BUS w Wolicy

maj 2013

Przeglądy Głównych wyłšczników pršdu w obiektach ZUS przy ul. Kasprowicza 151, Wrocławskiej 20 oraz Goleszowskiej 2

kwiecień 2013

Wykonanie przyłącza elektrycznego dla pomieszczeń biurowych firmy MAWEX

marzec 2013

Montaż instalacji elektrycznej dla zasilania kurtyn powietrznych w siedzibie firmy KOMTUR przy ul. Puławskiej 405a
Wykonanie dokumentacji oraz realizacja wydzielenia instalacji firmy ESCONSA z instalacji wewnętrznej budynku i przyłączenie bezpośrednie do sieci RWE STOEn operator

luty 2013

Modernizacja instalacji elektrycznej w sklepie spożywczym przy ul. Rakowieckiej 45

styczeń 2013

Montaz instalacji elektrycznej w sklepie TOP MARKET przy ul Pięknej 37 w Warszawie

grudzień 2012

Wykonanie inwentaryzacji oraz wydzielenia instalcji elektrycznej dla pomieszczen firm ESCONSA w budynku przy ul. Żelaznej 59A

listopad 2012

Montaz instalacji elektrycznej w sklepie TOP MARKET przy ul Pięknej 37 w Warszawie

paŸdziernik 2012

Montaż kurtyn powietrznych na zajzdach do garażu podziemnego wraz z instalacja zasilającą i automatyką sterowania w obieckie przy ul. Żelaznej 59 i 59A w Warszawie
Pomiary ochronne instalacji elektrycznej w obiekcie warszatatu samochodowego prz ul. Skalnicowej 3 w Warszawie
Modernizacja instalacji oswietleniowej w obiekcie przy ul. Łabędziej 37 w Wasrszawie

wrzesień 2012

Przegląd oœwietlenia awaryjnego w obiekcie firmy EVO BUS Sp. z o.o.

sierpień 2012

Montaż instalacji zasiljaćej i sterpowniczej dla zasilania forntanny w obiekcie ptzy ul. Żelaznej 59

lipiec 2012

Montaż kurtyn powietrznych wraz z instalacja zasilającą i automatyką sterowania w obieckie przy ul. Żelaznej 59 i 59A w Warszawie

czerwiec 2012

Wykonanie projektu i realizacji rozbudowy instalacji elektrycznej serwerowni SYGMA BANK w Warszawie
Wykonanie pomiarów i przeglądu instalacji odgromowej budynku firmy EVO BUS Sp. z o.o.

maj 2012

Wykonanie układu sygnazlizacji alarmowej braku zasilania sprężarek układu tryskaczy w obiekcie przy ul. Żelaznej 59
Wykonanie układu sygnalizacji alarmowej wzrostu temperatury w pomieszczeniu serwerowni firmy EVO BUS Sp. z o.o.

kwiecień 2012

Modernizacja oświetlenia awaryjnego w klubie 'Dorożkarnia" w Warszawie
Wykonanie pomiarów ochronnych w budynkach administrowanych przez firmę BUD-GAZ Sp. z o.o.

marzec 2012

Wykonanie układu Centralnego odłączenia obwodów warsztatu firmy EVO BUS.

luty 2012

Wykonanie projektu instalacji elektrycznej dla Centrum Logistycznego ThyssenKrupp w Błoniu przy ul. Kolejowej 44
Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie firmy 4LifeDirect Sp. z o.o. przy ul. Puławskiej 405 w Warszawie.
Inwentaryzacja instalacji elektrycznej firmy SYGMA BANKU w obiekcie przy ul. Kijowskiej w Warszawie
Wykonanie układu sygnalizacji alarmowej zaniku zasilania i zadziałania zabezpieczeń sprężarek układu tryskaczowego w obiekcie przy ul. Żelaznej 59 i 59A

styczeń 2012

Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Grójeckiej 132 w Warszawie
Wykonanie analizy parametrów jakoœci oraz prób funkcjonalnych sieci zasilającej serwerownie firmy LASER POLSKA w Warszawie
Wykonanie pomiarów parametrów sieci układu zasilania Rozdzielnicy Głównej w obieckie Trinity Park II w Warszawie

listopad 2011

Remont instalacji oświetlenia awaryjnego w klubie KARUZELA przy ul. Konarskiego 85 w Warszawie.

pazdziernik 2011

Na zlecenie firmy HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT Sp. z o.o. wykonanie audytów gospodarki elektroenergetycznych wraz z przedstawieniem możliwości oszczędności związanych z kosztami zużycia energii elektrycznej wybranych punktów zasilających obiektu przy ul. Żelaznej 59A. Zobacz: referencje

pazdziernik 2011

Na zlecenie firmy HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT Sp. z o.o. przebudowa zasilania serwerowni w obiekcie przy ul. Żelaznej 59

wrzesień 2011

Wykonanie badań ochronnych instalacji elektrycznej w siedzibie firmy INWEN w Piastowie

wrzesień 2011

Wykonanie instalacji elektrycznej w sklepie spożywczym TOP MARKET przy ul. Żelaznej 59A

sierpień 2011

Na zlecenie firmy HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT Sp. z o.o. montaż podliczników energii elektrycznej dla wybranych obszarów rozliczeniowych w obiekcie przy ul. Żelaznej 59A

sierpień 2011

Sprawdzenie stanu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz jego dostosowanie do wymagań odpowiednich przepisów w obiekcie firmy EVO BUS Polska Sp. z o.o. w Wolicy k. Warszawy;

lipiec 2011

Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłšcza elektrycznego wraz z układem pomiarowym dla lokalu przy ul. Żelaznej 59,

kwiecień 2011

Rozbudowa instalacji elektrycznej serwerowni SYGMA BANKU ul. Suwak 3 w Warszawie

kwiecień 2011

Przegląd instalacji odgromowej w obiekcie firmy EVO BUS Polska Sp. z o.o. w Wolicy k. Warszawy;

marzec 2011

Wykonanie badań ochronnych instalacji elektrycznej w siedzibie SYGMA BANKU przy ul. Suwak 3 w Warszawie

marzec 2011

Analiza pomiarowa i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w obiekcie firmy EVO BUS Polska Sp. z o.o. w Wolicy k. Warszawy

luty 2011

opracowanie dla firmy HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT Sp. z o.o. dokumentacji oraz uzgodnień w RWE STOEN w związku z planowanym zwiększeniem przydziału mocy dla GDDKiA,

styczeń 2011

Firma ELEMARS została certyfikowanym partnerem KNX/EIB. Systemy KNX to inteligentne rozwiązania na miarę XXI wieku, które integrują różnego rodzaju instalacje pozwalając na kompleksowe sterowanie i nadzór pracy wielu urządzeń, przy jednoczesnej redukcji kosztów montażowych i utrzymaniowych.

styczeń 2011

Od dziś firma Elemars oprócz działalności elektrycznej, elektroenergetycznej oraz outsourcingu usług technicznych zajmuje się również profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi. Przejmujemy na siebie wszystkie aspekty odpowiedzialnego zarządzania - począwszy od uwarunkowań organizacyjnych, technicznych po kwestie finansowe i prawne.
Czytaj więcej..

styczeń 2011

Firma ELEMARS rozpoczyna swoją działalnośc. Wierzymy, że wiedza i kompetencje oraz zaangażowanie i profesjonalne podejście do każdego zlecenia pozwolą nam na szybki rozwój i rozszerzanie zakresu usług. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i współpracy.